Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Czas Najmłodszych

 

1 sierpnia 2011 roku Gmina Drelów rozpoczęła realizację projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany od 01.08.2011 roku do 30.06.2014 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału dzieci z terenu Gminy Drelów w edukacji przedszkolnej, do co najmniej 20% w okresie do lipca 2014 roku.

Celami szczegółowymi są:

- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

- zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej,

- wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej,

- rozszerzenie oferty edukacyjnej i poprawa funkcjonowania placówek przedszkolnych,

- eliminowanie i przeciwdziałanie powstawaniu wad rozwojowych u dzieci.

W związku z tym na terenie Gminy zostaną utworzone dwie grupy przedszkolne składające się z dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pierwsza grupa powstanie w Samorządowym Przedszkolu w Drelowie i będzie liczyła 25 dzieci, natomiast druga grupa licząca 18 dzieci będzie uczęszczała do Punktu Wychowania Przedszkolnego w Łózkach.  

Rekrutację do projektu przeprowadzi Biuro Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Drelów, będzie ona trwać od 22.08 do 29.08 2011 roku. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista uczestników zakwalifikowanych do projektu. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie w formie pisemnej: formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, a także dostarczenie zaświadczenia o miesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny i złożenie w/w dokumentów w Biurze Projektu.

O przyjęciu dziecka, decydować będzie:

  • dochód rodziców
  • kolejność zgłoszeń
  • zamieszkiwanie na terenie gminy Drelów
  • odpowiedni wiek kandydata

W ramach projektu będą się odbywały następujące zajęcia:

- realizacja założeń podstawy programowej,

- zajęcia z komputerem,

- zajęcia teatralne i czytanie bajek,

- zajęcia plastyczno - konstrukcyjne,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia korekcyjne,

- zajęcia muzyczno - rytmiczne,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia z logopedą.

- organizacja wyjazdów edukacyjnych.


Dokumenty do pobrania:

Informacja zamieszczona przez: Admina
Urząd Gminy w Drelowie,
ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48.(83) 372 32 21, fax: +48.(83) 372 00 37, email: drelow@drelow.pl, http://www.drelow.pl
NIP: 538 10 81 333, Regon: 030237500
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x