Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w:StartASF
01 02 03 04 05 06 07 08 09

ASF

 

- nowa_ulotka_asf_1.jpg- nowa_ulotka_asf_2.jpg

Ulotka do pobrania w formacie pdf

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 30 maja 2014 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.

Wnioski należy składać, po dostawie świń do rzeźni, do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, dostarczone do uboju, będące przedmiotem wniosku.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny mogą ubiegać się producenci świń, prowadzący chów świń w gospodarstwach położonych na obszarze zakażonym, określonym w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/100/UE i załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/134/UE oraz na obszarze określonym w części II pkt. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/EU lub obszarze ustanowionym w jakiejkolwiek innej decyzji wykonawczej Komisji jaka zostanie przyjęta w tej sprawie.

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

1)    lochy (kod CN 0103 92 11) – lochy o masie co najmniej 160 kg,

2)    świnie (kod CN 0103 92 19) – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 EUR/100 kg masy tuszy uzyskanej z dostarczonych do uboju zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania producentom świń pomocy finansowej z tytułu strat gospodarczych wynikających z wprowadzenia na terenie Polski środków ochronnych na obszarze objętym ograniczeniami znajdują się w  „Warunkach udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”.

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny do dnia 30 maja 2014 r. Jednak ze względu na brak danych odnośnie ilości skupionej trzody chlewnej, mając na uwadze maksymalną  ilość tusz wieprzowych uzyskanych z dostarczonych do uboju świń, jaka może zostać objęta pomocą w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny - 20 000 ton, wnioski należy składać w możliwie krótkim czasie. Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu / częściowym przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2014 r., na rachunek wnioskodawcy wskazany we wniosku.

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej:


Raporty dobowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z sytuacji kryzysowej ASF:

Do pobrania:


Bierzące infromacje dot. afrykańskiego pomoru świń:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że weszły w życie: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich oraz ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

W związku z powyższym nie ma już obowiązku uzyskania zgody przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej na przemieszczenie świń do rzeźni ani do drugiego stada.

Świadectwa zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do rzeźni wydają terenowi lekarze weterynarii.

Pełny tekst Decyzji Wykonawczej Komisji i Rozporządzenia znajduje się poniżej:


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej udostępnił wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa  w strefie buforowej do rzeźni, do punktu skupu, za pośrednictwem pośrednika w obrocie zwierzętami bądź do innego gospodarstwa celem rozpowszechnienia wśród hodowców świń.

Każdorazowo po uzgodnieniu sprzedaży do rzeźni, do punktu skupu, za pośrednictwem pośrednika w obrocie zwierzętami, bądź do innego gospodarstwa należy taki wniosek wypełnić i przesłać na adres e-mail: biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl lub faksem: 83 3435977; 83 3432041 bądź osobiście dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 1.

Do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa w strefie buforowej do rzeźni, do punktu skupu, za pośrednictwem pośrednika w obrocie zwierzętami bądź do innego gospodarstwa.


INFORMACJE ZE STRONY MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ DOTYCZĄCE ASF:

Do pobrania:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.03.2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.02.2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

4. Decyzja wykonawcza komisji z dnia 12 marca 2014 r. dotycząca niektówrych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

5. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r.

6. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lutego 2014 r.


W związku z bardzo niekorzystną sytuacją w zakresie afrykańskiego pomoru świń (stwierdzenie pierwszego przypadku tej choroby w Polsce u padłego dzika na terenie województwa podlaskiego) informujemy o konieczności przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej wśród producentów trzody chlewnej. Przypominamy, że najważnieszymi czynnikami ryzyka w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa są: transporty dzików i świń, mięso i jego przetwory, środki transportu oraz ludzie mający bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Poniżej zamieszczamy materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń dotyczące asf.

Do pobrania:

Zamieszczone przez: Urząd Gminy Drelów
Ilość wyświetleń:
5666
Urząd Gminy w Drelowie,
ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48.(83) 372 32 21, fax: +48.(83) 372 00 37, email: drelow@drelow.pl, http://www.drelow.pl
NIP: 538 10 81 333, Regon: 030237500
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x