Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

 

 Ważne informacje i ogłoszenie dotyczące
systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

 

- deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_logo.png

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

- jak_prawidlowo_segregowac_odpady.png

 

 

 

 

Informacja jak prawidłowo segregować odpady komunalne na terenie Gminy Drelów.

 

 

 

 

- logo_harmonogram_odpady.jpg

 

 

 

 

Obowiązujący harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych rejonach Gminy Drelów na okres od 1.07.2016 do 30.12.2016 r.

 

 

 

- pszok_logo.jpg

 

 

 

Informacje o funkcjonowaniu
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(informacje o godzinach otwarcia, rodzaju przyjmowanych odpadów)

 

 

 

 

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Drelów o obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Nr XVII/120/2013 Rady Gminy Drelów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta mówi, że opłatę należy wnosić kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca  kwartału kalendarzowego.

W 2016 roku termin wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa:

  • Za miesiące styczeń, luty i marzec – 15 stycznia 2016,
  • Za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – 15 kwietnia 2016,
  • Za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – 15 lipca 2016,
  • Za miesiące październik, listopad, i grudzień – 15 października 2016.

W 2016 roku podobnie jak w 2015 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 5 zł za osobę za miesiąc w przypadku zadeklarowanej zbiórki odpadów w sposób selektywny (segregujemy odpady zgodnie wytycznymi)
  • 10,00 zł za osobę za miesiąc w przypadku zadeklarowanej zbiórki odpadów w sposób zmieszany (wrzucamy wszystkie odpady do jednego pojemnika, worka bez podziału na poszczególne rodzaje)

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Ordynacją Podatkową Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.

Przykład jak prawidłowo zaokrąglić opłatę:

Właściciel nieruchomości zadeklarował, że na terenie jego posesji zamieszkuje 3 osoby, oraz że śmieci będą zbierane w sposób selektywny więc obowiązuje go stawka 3,50 zł za osobę za miesiąc. Jak powinna być obliczona kwota co zapłaty kwartalna ?

5 zł x 3 osoby = 15 zł / miesiąc, po zaokrągleniu zgodnym z art. 63 § 1 Ordynacji Podatkowej ta kwota wynosi 15,00 zł.

15,00 zł x 3 miesiące (kwartał) = 45,00 zł to jest kwota jaka powinna być wpłacona raz na kwartał w wyżej opisanych terminach.

Ponadto informujemy, że kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczone są na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z czym mieszkańcy zadeklarowali kwotę tej opłaty w deklaracjach złożonych w 2013 roku i wszyscy właściciele nieruchomości  na podstawie tych deklaracji powinni wpłacać opłatę bez wezwania w określonych terminach w 2015 roku i latach kolejnych, aż do zmiany stawki opłaty. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne będzie złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie otrzymują wezwań do zapłaty, czy decyzji wymiarowych tak jak w przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości).

W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki podatkowe, a w przypadku braku wpłat będzie prowadzona egzekucja administracyjna w celu przymusowego ściągnięcia należności co spowoduje obciążeniem dodatkowymi kosztami.

Zamieszczono przez: UG Drelów
Ilość wyświetleń:
19546
Urząd Gminy w Drelowie,
ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48.(83) 372 32 21, fax: +48.(83) 372 00 37, email: drelow@drelow.pl, http://www.drelow.pl
NIP: 538 10 81 333, Regon: 030237500
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x