Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Wójt Gminy Drelów zaprasza na spotkanie organizacyjne.

czytaj więcej

Wójt Gminy Drelów zaprasza na spotkanie organizacyjne.

Minister przyjedzie do rolników.

czytaj więcej

Minister przyjedzie do rolników.

Wystawa poświęcona pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II

czytaj więcej

Wystawa poświęcona pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II

Ostatatnie dni naboru wniosków do projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III˝

czytaj więcej

Ostatatnie dni naboru wniosków do projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III˝

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

czytaj więcej

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

XIII Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie.

czytaj więcej

XIII Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie.

Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń.

czytaj więcej

Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

czytaj więcej

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Example Frame
Aktualności
Ostatatnie dni naboru wniosków do projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III˝
2014-04-16 Ostatatnie dni naboru wniosków do projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III˝ Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/13-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – III edycja".
Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego.
Wójt Gminy Drelów zaprasza na spotkanie organizacyjne.
2014-04-24 Wójt Gminy Drelów zaprasza na spotkanie organizacyjne. W imieniu grupy rolników Gminy Drelów oraz swoim własnym chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych utworzeniem Spółki Wodnej na terenie naszej Gminy, na spotkanie organizacyjne.
Minister przyjedzie do rolników.
2014-04-24 Minister przyjedzie do rolników. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Litwiniuka do Białej Podlaskiej przyjedzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
Wystawa poświęcona pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
2014-04-17 Wystawa poświęcona pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II Dnia 13 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Dołdze otwarto wystawę poświęconą pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Gimnazjaliści w ramach projektu edukacyjnego - ,,Droga do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II", pod kierunkiem pani Bożeny Króliczak, opracowali i przedstawili fakty z życia Jana Pawła II, które wpłynęły na osiągnięcie przez Niego świętości.
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2014-04-14 Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności lub już je uzyskały.
XIII Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie.
2014-04-10 XIII Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Gminne Centrum Kultury w Drelowie zapraszają na XIII Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie, który odbędzie się 26 kwietnia 2014 roku (sobota) w Sali Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Początek godz. 12.30.
Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
2014-04-10 Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń. Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 30 maja 2014 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
2014-04-10 WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2014-04-08 Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 23 – 30 kwietnia 2014 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.
WIELKA REKONSTRUKCJA MĘCZEŃSTWA UNITÓW DRELOWSKICH - reportaż Michała Olesiejuka.
2014-04-07 WIELKA REKONSTRUKCJA MĘCZEŃSTWA UNITÓW DRELOWSKICH - reportaż Michała Olesiejuka. Zapraszamy do obejrzenia reportażu Michała Olesiejuka, migawki z prób, wywiady z twórcami, organizatorami, władzami gminy oraz uczestnikami Rekonstrukcji - naprawdę warto obejrzeć!
Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420).
2014-04-01 Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420).
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej w sprawie asf.
2014-03-31 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej w sprawie asf. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że weszły w życie: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich oraz ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.
Zbiórka odpadów foliowych z gospodarstw rolnych.
2014-03-27 Zbiórka odpadów foliowych z gospodarstw rolnych. Na terenie gminy Drelów, we współpracy z firmą Ventus Sp. z o.o., zorganizowana jest zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych.
Raporty dobowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z sytuacji kryzysowej ASF - afrykański pomór świń.
2014-03-27 Raporty dobowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z sytuacji kryzysowej ASF - afrykański pomór świń. Raporty dobowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z sytuacji kryzysowej ASF - afrykański pomór świń.
Wójt Gminy Drelów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów.
2014-03-26 Wójt Gminy Drelów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są we wsi Dołha, Gmina Drelów dla kórych prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Księga Wieczysta KW 27971.
Zmiana podmiotu nadzorującego lasy prywatne.
2014-03-21 Zmiana podmiotu nadzorującego lasy prywatne. Od dnia 01 stycznia 2014 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie bialskim, a tym samym na terenie gminy Drelów sprawuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
2014-03-20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Dostawa komputerów w ramach projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II˝.
2014-03-17 Dostawa komputerów w ramach projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II˝. W związku z wpłynięciem odwołania do postępowania na dostawę zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II", informuję o przesunięciu terminu dostawy zestawów komputerowych do Beneficjentów Ostatecznych.
Afrykański pomór świń - wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa w strefie buforowej do rzeźni, do punktu skupu, za pośrednictwem pośrednika w obrocie zwierzętami bądź do innego gospodarstwa.
2014-03-11 Afrykański pomór świń - wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa w strefie buforowej do rzeźni, do punktu skupu, za pośrednictwem pośrednika w obrocie zwierzętami bądź do innego gospodarstwa. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej udostępnił wniosek o zezwolenie na przemieszczenie świń z gospodarstwa w strefie buforowej do rzeźni, do punktu skupu, za pośrednictwem pośrednika w obrocie zwierzętami bądź do innego gospodarstwa celem rozpowszechnienia wśród hodowców świń.
Afrykański Pomór Świń – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.
2014-02-19 Afrykański Pomór Świń – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. Afrykański Pomór Świń – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.
Wyślij swój PIT przez Internet (e-Deklaracje)
2014-02-18 Wyślij swój PIT przez Internet (e-Deklaracje) Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2014 roku.
2014-01-24 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2014 roku.  
Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
2013-05-24 Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Aktualne Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie dotyczące m. in.: poziomu wód w rzekach województwa lubelskiego, zagrożenia grypą, stan przejezdności dróg na terenie województwa lubelskiego, prognoza pogody dla województwa lubelskiego.
Urząd Gminy w Drelowie,
ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48.(83) 372 32 21, fax: +48.(83) 372 00 37, email: drelow@drelow.pl, http://www.drelow.pl
NIP: 537-25-50-509, Regon: 030237500
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x